PEDAGOGINEN TUNTIMALLI

 

LUONNOLLINEN KOULU - HANKE

Valmennus

Yksilöllinen + yhteistoiminnallinen oppiminen

Vertaistuki ja tuottavan oppimisen sisältöjen jakaminen.

5-15min

Oppilaan oma suunnitelma

5min +

Avoin oppimisympäristö

Avoimet keinot toteuttaa oppimista

Myötätuntoinen ilmapiiri

Avoin toimintaympäristö ja sen helppo, sekä sujuva muunneltavuus takaa parhaimman mahdollisuuden tehokkaalle ja yhteistoiminnalliselle oppimiselle. Opetus toteutetaan aina opetussuunnitelman (2016) velvoitteiden ja tavoitteiden puitteissa, kuitenkin ottaen huomioon ennen kaikkea oppilaiden yksilölliset keinot toteuttaa oppimista. Myötätuntoinen ilmapiiri rakentuu tunnetaitojen, tietoisuustaitojen ja sosiaalisten taitojen yhteisvaikutuksesta.

Oppituntien rakenteeseen tulee tilaa oppilaiden sosio-emotionaaliselle ja kognitiiviselle valmennukselle. Se luo pohjan sisäiselle motivaatiolle, sekä oppilaiden tehokkaalle ja tavoitteelliselle, ja yhteistoiminnalliselle työskentelylle.

Oppilaat jakavat kokemuksia oppimisen haasteista, mutta toimivat myös vertaistukena toisille oppilaille sosio-emotionaalisen kasvun tukemiseksi.

(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -