Toimintamalli

Kun koulu tukee Luonnollisen Koulun toimintamallia, oppilasta valmennetaan erilaisissa tilanteissa, oppituokioissa FOURCORE® - ydintaidoilla. Sosio-emotionaalinen ja kognitiivinen valmennus mahdollistaa tehokkaan, yhteistoiminnallisen ja tavoitteellisen oppimisen.

Lisäksi tavoitteena on, että opettaja käyttää parhaan osaamisensa mukaan opettamisen keinoina neljää tuottavan oppimisen mallin mukaista pedagogista lähestymistapaa (Oppimaan oppiminen, tutkiva oppiminen, ongelmanratkaisukeskeinen oppiminen ja ilmiökeskeinen oppiminen).

Tuottavan oppimisen mallissa oppilas tuottaa itselleen, ryhmälleen tai yhteisölle arvokasta tietoa ja taitoa.

Tässä toimintamallissa tiedon tuottaminen on pääosassa. Lisäksi tärkeintä on lähestymistapojen variointi, keinot joilla oppilaat voivat yksilöllisesti lähestyä opittavaa asiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat voivat työskennellä esimerkiksi kirjan, internetin, muistiinpanojen, ryhmäkeskustelujen tai vaikkapa videoinnin avulla oppiakseen parhaiten omalla tavallaan.

Kun tuottavan oppimisen malli, sekä ydintaitovalmennus lisätään oppilaiden koulutyöhön, saadaan edistettyä oppilaan hyvinvointia, oppimiskykyä ja yhteistoiminnallisuutta. 

(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -