Yhteisö

Oman toiminnan ohjaus

Myötätunto

Itsesäätely

Toimintakulttuuri

Luonnollisessa Koulussa toimintakulttuuri perustuu kolmeen arvoon, joita pyritään vaalimaan opetustilanteissa:
 

LUONNOLLISUUS

Toimintakulttuurissa pyritään luonnollisuuteen. Oppilaiden tunteet, tarpeet ja yksilölliset kyvyt oppia otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon.
Tämä tarkoittaa sitä, että oppilasta tuetaan ja autetaan aidosti kehittämään itsesäätelyn keinoja; kuten rauhoittumisen ja keskittymisen keinoja.

Tunteet ovat luonnollinen osa oppimista. Käyttäytymiselle ja toimintatavoille on olemassa luonnollinen selitys. Myös oppiminen nähdään spontaanina ja luonnollisena tilana.

Toimintakulttuurissa huomioidaan oppilaiden luonnollinen tarve yhteistoiminnallisuuteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Siksi ryhmätyöskentely ja erilaiset keskustelut ovat iso osa toimintakulttuuria.


 

MYÖTÄTUNTO

Myötätunto, eli kyky haluta toiselle hyvää on yksi näkyvimmistä arvoista luokissa. Sitä pyritään vaalimaan luomalla toimintakulttuuria, joissa toisten auttaminen on arkipäivää ja luonnollinen tapa toimia. Toimintakulttuurin edistämiseksi pyritään tuomaan esille tilanteita, joissa toiselle voisi tehdä paremman mielen. Myötätuntoinen toimintakulttuuri pohjaa empatian ja sympatian kehittymiseen tunnetaitojen avulla.

Myötätuntoa harjoitellaan monin eri tavoin ja se otetaan arkipäivän työkaluksi osaksi oppimista ja yhteistoimintaa.


1) Luokassa pyritään toteuttamaan hyviä tekoja, esimerkiksi vaikkapa yllättämällä toisia koulun oppilaita, luokkia, opettajia positiivisella tavalla.

2) Luokassa pyritään oppimaan sosiaalisia taitoja, niin että
esimerkiksi riidat ratkaistaan rakentavasti ja pyrkimällä sopuun.

3) Luokassa voidaan harjoitella myös erilaisia myötätuntoon ja itsemyötätuntoon liittyviä tietoisuustaitoharjoituksia.

 

AVOIMUUS

Avoimessa toimintakulttuurissa tunteista ja ajatuksista keskustellaan rehellisesti. Tämä luo ilmapiiriä sille, että jokainen on hyväksytty tunteineen ja tarpeineen. Avoimuutta tuodaan esille erilaisilla yhteisillä tehtävillä, kuten koko luokan tunnetaululla. Avoimuus on aina vapaaehtoista, mutta siihen kuitenkin kannustetaan ja rohkaistaan.
 

(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -