Oletko kyllästynyt perinteiseen pedagogiikkaan?

April 1, 2019

Oletko kyllästynyt perinteiseen pedagogiikkaan?

 


Kyllästyttääkö jankata samoja käyttäytymisen asioita oppilaiden kanssa päivästä toiseen? Onko oppilaiden keskittymiskyky kadoksissa? Ovatko ryhmätyöt toisinaan pelkkää riitelyä? Puuttuvatko tunnetaidot täysin? Tuntuuko välillä, että oppilaat eivät omaksu aidosti annettuja ohjeita, noudata kehotuksia tai jopa suoranaisia käskyjä? Näyttääkö välillä siltä, että oppilaiden motivaatio on hukassa eikä työkaluja ole? Entä haluaisitko auttaa oppilaita kehittämään oppimiseen suotuisaa asennetta, mutta et tiedä miten? Toisinaan palaa hermo, kun oppilaiden vireystilat ovat vinksallaan milloin mihinkin suuntaan? Aikaa pitäisi olla opettamiseen, mutta sitä kuluu muuhun.

Ymmärrän tuskasi.

Koin saman asian ja päätin tehdä asialla jotakin.

Aloin noin 6 vuotta sitten kehittämään uusia työtapoja, menetelmiä ja harjoituksia opettamisen tueksi. Mietin miten saisin autettua oppilaita keskittymään, tekemään ryhmätöitä yhdessä, hallitsemaan tunteet, olemaan myötuntoisia toisia kohtaan. Pelkkä ”perinteinen” pedagogiikka ei riittänyt alkuunkaan vastaamaan oppilaiden psyykkisen, emotionaalisen, sosiaalisen ja henkisen kasvun tarpeeseen.

Hiljalleen muotoutui käsitys siitä, miten valtava aukko koulussa on juuri psyykkisen itsesäätelyn, emotionaalisen ja sosiaalisen taitavuuden opettamisessa. Tuntuuko sinustakin, että alakoulussa pitäisi olla kokonainen oppikirja muun muassa tunnetaidoille ja sosiaalisille taidoille?

Uudessa opetussuunnitelmassa sosiemotionaaliset ja psyykkiset kyvyt ja taidot mainitaan yli 5:ssä oppiaineessa ja yli neljässä laaja-alaisen osaamiseen osa-alueessa. Tasapainoinen psyykkinen ja emotionaalinen kehitys on yksi opetussuunnitelman kulmakivistä ja silti koulussa porsukutetaan entiseen malliin, niin kuin mitään ei olisi?

Ja kuitenki on. Yhä useammat lapset ja nuoret sairastavat ja kokevat erilaisia mielenterveydellisiä pulmia tai käytöshäiriöitä. Ja ei. Tämä ei ole taas yksi saarna lisääntyvistä mielenterveyden ongelmista, mutta en voi täysin sivuuttaakaan niitä.

Sillä hyvinvointi rakentaa oppimisen perustan. Oppiminen on spontaani ja luonnollinen tila. Kun oppilas voi hyvin, hän on lähtökohtaisesti kiinnostunut ja valmis oppimaan.

Kun aloin kehittämään työkaluja ja menetelmiä, minulle alkoi hiljalleen muotoutua yhtenäinen käsitys siitä, mitä opetusalalla kaivataan.

Yli kuuden vuoden määrätietoisen kehittämisen jälkeen sain valmiiksi erityisesti alakouluun tarkoitetun oppimisvalmennusmallin nimeltä FOURCORE®  ja siihen liittyvän teoreettisen kokonaisuuden, jota kutsun luonnolliseksi pedagogiikaksi.

Tämä luonnollinen pedagogiikka on perinteisen pedagogiikan vastakohta.

Se sisältää ydinfilosofian, jonka mukaan opettaja käy avointa dialogia oppilaiden kanssa valmentavin ottein oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta haittaavista ongelmista.
Toisin sanoen, jos oppilailla on ongelmia motivaatiossa, asenteessa, vireystilassa, keskittymiskyvyssä tai muussa oppimista haittaavassa asiassa, opettaja ei ehdota suoraan, että oppilaan tulisi parantaa asennettaan tai yrittää nyt vain parhaansa, vaan ottaa oppimisvalmentajan viitan harteilleen ja alkaa käydä valmentavaa keskustelua oppilaan kanssa käyttäen samalla mahdollisia työkaluja, harjoituksia ja menetelmiä, jotka kuuluvat mainitsemaani oppimisvalmennusmalliin.

Välillä istutaan pohtimassa yhdessä miten esimerkiksi motivaation saisi takaisin, muistellaan ehkä valmennukseen liittyviä oppitunteja ja teorioita, välillä käydään tekemässä tietoisuustaitoharjoitus, keskustellaan tunteista ja harjoitellaan niiden säätelyä, harjoitellaan ryhmässä sosiaalisia taitoja, välillä täytetään lomakkeita, jotka auttavat ajattelussa, välillä tehdään mielikuvaharjoituksia, välillä vain kuunnellaan ja yritetään ymmärtää.

Oppilas tulee kohdatuksi tunteiteen, hän kokee itsensä ja kokemuksensa oppilaana arvostetuksi.

Olennainen muutos perinteiseen pedagogiikkaan on se, että oppilaille kerrotaan ja heitä autetaan ymmärtämään jo alakoulussa oppimiseen, hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen vaikuttavia asioita.

Miltä sinusta tuntuu? Miten voisin auttaa löytämään motivaatiota? Mikä on mieliala tänään? Entä vireystila?  Nämä ovat yleisiä kysymyksiä opettamisen tueksi.

Vaikka oppimisvalmennukseen kuluu aikaa, sillä ostetaan lopulta aikaa. Alussa mainitsemani ongelmat kouluissa alkavat aidosti ratketa ja oppilaiden oppimiskykyä parantua ja käyttäytyminen muuttua.

FOURCORE® - oppimisvalmennusmalli perustuu niin sanottuun oppimisen tilaan. Tämä tarkoittaa sitä psyykkistä, emotionaalista, henkistä ja fyysistä tilaa, jossa oppimista tapahtuu parhaiten. Opettajan tehtäväksi jää valmentaa oppilaiden oppimisen tilan osa-alueita joko oppituntien avulla tai interventioiden avulla. Näitä osa-alueita ovat muun muassa tunnetila, vireystila, mieliala, mielentila, asenne, motivaatio, vahvuudet, arvot, itseluottamus, itsearvostus, itsetuntemus, itsesäätely, sekä ajattelu-, tunne-, tietoisuus- ja sosiaaliset taidot.

Kun oppilas oppii hallitsemaan nämä osa-alueet, hänen oppimiskykynsä, käyttäytymisensä ja hyvinvointinsa edistyy merkittävästi.

Me kaikki tiedämme kuinka paljon tunteet vaikuttavat oppimiseen, tai vireystila, tai kuinka paljon oppilas luottaa itseensä ja arvostaa itseään. Me tiedämme kuinka paljon mielialalla on vaikutusta motivaatioon, ja asenteella työskentelyyn.

Valmennuksen avulla voit auttaa oppilaita kehittämään ja edistämään näitä ominaisuuksia, kykyjä ja taitoja, ja ne vanhat ongelmat, joiden kanssa olet kenties pyörinyt, alkavat ratketa kuin itsestään.

Olet kenties tiedostanut nämä ongelmat, mutta nyt viimein sinulla on työkaluja ja malli alkaa työstämään niitä. Työtaakkasi ei lisäänny, vaan keventyy, kun viimein löydät oikeat avaimet lukkoihin.

Aluksi valmentamisen tulokset näkyvät pieninä muutoksina, ja lopulta huomaat, että vaikutus on suuri. (Jos haluat lukea tuloksista ja kokemuksista, kannattaa lukea tämän sivun muita blogeja ja oppilaiden kertomuksia.)

Kun valmennusjakso on päättänyt, on opettaja tullut opettaneeksi ja valmentaneeksi oppilaita kehittämään itselleen elintärkeitä elämänhallinnan taitoja muiden oppimaan oppimisen taitojen lisäksi.

Oppilaiden tulevaisuutta ajatellen nämä ovat kaikkein tärkeimmät taidot. Vai mitä mieltä sinä olet?

Jos haluat käyttöösi opettamisen tueksi tehokkaan oppimisvalmennusmallin (jonka sisältöjä ops velvoittaa opettamaan) ja yli 200 työkalua, sinun kannattaa tutustua www.luonnollinenluokka.com palveluun ja tilata se edullisesti käyttöösi!

Tule tekemään opetusmaailman moderneinta murrosta, Luonnollista Koulua!
 

www.luonnollinenkoulu.fi

 
 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Julkaisut:
Please reload

Arkisto:
Please reload

Search By Tags
Seuraa:
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -