Oppilas 2.0 – Kuinka valmentaa oppilasta löytämään koko potentiaalinsa?

January 26, 2019

Oppilas 2.0 – kuinka valmentaa oppilasta löytämään koko potentiaalinsa?

 

 

 

”Jos haluamme tämän päivän oppilaiden voivan hyvin ja menestyvän 2050 – luvulla, meidän täytyy opettaa heille psyykkisen ja henkisen itsesäätelyn taitoja.”

 

Miten kaivaa esille oppilaan koko oppimispotentiaali? Miten löytää kaikki ne osatekijät, jotka vaikuttavat oppimiseen, hyvinvointiin ja vuorovaikutuksen, tuoda ne yhteen ja rakentaa niistä kestävä, mutta joustava alusta, jotta oppilas voi ponnistaa kohti oppimisen korkeita päämääriä, jotka hän on parhaimmillaan itse asettanut?

Lähdetään liikkeelle ja tutustutaan ensin siihen, mitä tapahtuu, kun oppilas aloittaa oppimisen.

Kun oppilas kohtaa uuden opittavan asian, tai hän valmistautuu oppimiseen, hänen stressijärjestelmänsä käynnistyy. Olo valpastuu ja tarkkaavaisuus paranee. Oppimisen kannalta tärkeät limbiset aivorakenteet aktivoituvat, kuten muistista vastaava hippokampus. Hermosolujen välinen aineenvaihdunta ja valkuaisaineiden tuotanto kiihtyy. Aivot mukautuvat epäjärjestyksen tilaan, jossa ne ovat valmiita vastaan ottamaan oppimiskokemuksia ja etsimään uusia järjestyksen tiloja, eli hermosolujen välisiä yhteyksiä. Sopiva määrä stressihormoneja johdattelee flow –tilaan, kun taas liian vähäinen määrä vetäytymiseen, ja liian paljon uupumiseen. Tätä stressireaktiota on opittava säätelemään (etuotsalohkojen avulla), jotta tietoista oppimista voi tapahtua.

Näin oppimisprosessit alkavat.

Oppiminen on kuitenkin äärettömän monisyinen asia.

Mikä erottaa menestyvät oppilaat toisista, jos kaikilla oppimisprosessin aktivoituminen tapahtuu samalla tavalla? Saatat ajatella, että pelkästään akateemiset taidot tai yleinen älykkyys (jota mitataan älykkyystesteillä) määrittää oppilaan oppimiskyvyn.
Yllätytkö, jos sanon, ettei näin ole.

Tutkimukset osoittavat nimittäin toista.

Oppimiskyvyn taustalla on valtavasti erilaisia osatekijöitä, jotka määrittävät oppimista. Nämä osatekijät jäävät kuitenkin helposti huomaamatta ja tiedostamatta opettajan arjessa.

Mitä nämä osatekijät ovat?

Kerron sinulle vertauksen huonekasvista ja oppimisesta.

Huonekasvin kasvaminen kuvastaa oppimisprosessia. Kun kasvi kasvaa vastaavasti oppiminen edistyy. Kasvi tarvitsee kuitenkin kasvaakseen sopivan tilan; se tarvitsee sopivan määrän vettä, ravinteita, valoa, lämpötilan, kosteutta ja multaa. Nämä tekijät määrittävät kasvin kasvua. Mitkä tekijät määrittävät sitten oppimista?

Tässä kohtaa tutustutan sinut oppimisen tila – käsitteeseen.

Oppimisen tila tarkoittaa oppilaan tai kenen tahansa psykofyysissosiaalista tilaa, jossa oppimista tapahtuu parhaiten.

Oppilas on saatettava niin sanottuun koulunkäynnin tilaan.

Samalla tavalla kuin kasvin kasvun tilaa määrittävät tietyt tekijtä, oppimista määrittävät tietyt tekijät.

Niitä ovat oppimisen tila – teorian näkökulmasta:

> Asenne
> Motivaatio
> Tunnetila
> Mielentila (moodi)
> Vahvuudet
> Arvot
> Mieliala
> Vireystila
> Itseluottamus
> Itsehillintä (säätely)
> Itsearvostus
> Itsetuntemus

Lisäksi ravinto, uni(lepo), liikunta ja sosiaalisuus.

Nämä kaikki tekijät muodostavat oppimisen tilan. Nämä tekijät keskustelevat kaiken aikaa keskenään ja ne liittyvät toisiin. Esimerkiksi kun mieliala kohoaa, myös usein motivaatio ja vireystila paranee. Tai kun itseluottamus laskee, tunnetila ja asenne muuttuu, ja oppimisesta tulee haasteellista.

Kaikki nämä taidot vaikuttavat oppimiseen tutkitusti.

Toisin sanoen oppilaan koko potentiaali kaivetaan esille näiden tekijöiden avulla.

Miksi emme ole siis kiinnittäneet niihin juurikaan huomiota koulussa?

Tulevaisuuden oppilasta valmennetaankin näiden taitojen osalta jo alakoulussa.

Heille puhutaan mielialasta, sitä seurataan suhteessa oppimiseen ja hyvvinvointiin. Heitä valmennetaan kehittämään kasvun asenne. He tekevät mielikuvaharjoituksia kehittääkseen oppimiselle suotuisaa mielentilaa. He tekevät itsemyötätuntoharjoituksia parantaakseen tunnetilaa. He tekevät harjoituksia, joilla he edistävät omaa itseluottamusta ja itsetuntemusta. He hyödyntävät vahvuuksia ja etsivät oman elämänsä arvot. He harjoittelevat löytämään sopivan vireystilan oppimiselle.
  Heille oppiminen on oman psykofyysissosiaalisen tilan parantamista – sillä oppiminen on spontaani ja luonnollinen tapahtuma, sitä on vain osattava ruokkia, niin kuin kasvia kasteltava.

Jos kiinnostuit oppimisen tila – teoriasta, tutustu nykyaikaiseen ja uuteen FOURCORE® –oppimisvalmennusmalliin osoitteessa www.luonnollinenluokka.fi  ja tilaa luokkaasi Luonnollinen Luokka™ – palvelu.
Voit kouluttaa itsesi videoluentojen avulla FOURCORE® – oppimisvalmentajaksi.

Tulossa liveluentoja ja myös kirja!

Tervetuloa mukaan!

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Julkaisut:
Please reload

Arkisto:
Please reload

Search By Tags
Seuraa:
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -