Oppilaiden kognitiivinen ja sosioemotionaalinen valmennus ( osa 1 )

February 21, 2018

Tässä blogisarjassa esittelen alakoulussa tapahtuvaa oppimisvalmennusta:

 

 

Käytän luokassani FOURCORE®  - Oppimisvalmennusmenetelmää. Sen tavoitteena on edistää oppilaiden elämänhallinnan ja oppimaan oppimisen taitoja. 

Menetelmä perustuu ajattelu-, tunne-, tietoisuus- ja sosiaalisten taitojen säännölliseen oppimiseen ja harjoitteluun. Nämä taidot mainitaan opetussuunnitelmassa yli 5:ssä oppiaineessa ja yli 4:ssä laaja-alaisen osaamisen osa-alueessa. Oppilaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi on opetuksen lähtökohta ja tavoite. Valmennan oppilaita itsesäätelyssä, yhteistoiminnallisuudessa ja oman toiminnan ohjauksessa.

Lähtökohtaisesti oppimisvalmennuksen avulla pyritään auttamaan lasta parantamaan oppimiskykyä, sekä edistämään lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia.

----

Premisseinä on mm.:

> Tunteet vaikuttavat ihmisen oppimiskykyyn. Pelko, viha tai masennus vaikeuttavat keskittymiskykyä ja oppimista. Positiiviset tunteet kuten innokkuus ja tarmo lisäävät ihmisen motivaatiota ja lisäävät onnistumisen mahdollisuutta. (Goleman 1998, 107–110.)

> Vireystila vaikuttaa ihmisen oppimiskykyyn. Suotuisa vireystila parantaa keskittymiskykyä ja lisää ongelmanratkaisukykyä. (Jarmo Liukkonen 2017)

> Sosiaalinen vuorovaikutus vaikuttaa ihmisen oppimiskykyyn. Yhteistyössä tapahtuvan oppimisen on havaittu muun muassa lisäävän oppijoiden motivaatiota ja tyytyväisyyttä sekä johtavan yksin oppimista parempiin suorituksiin (Johnson ym. 1981, Dansereau 1983, Slavin 1987, Sharan 1990; ref. Cecez-Kecmanovic ja Webb 2000). Vuorovaikutus on Garrisonin ja Cleveland-Innesin (2005) mukaan keskeinen tekijä oppimisessa.

 

 

 

---

On kohtalaisen kylmä, mutta varsin aurinkoinen talvikeli. Kakkosluokkalainen oppilas yrittää jo ilmeisesti kolmatta kertaa rinnettä ylös, mutta ei tunnu pääsevän, ei sitten millään. Hän kaatuu sukset eri suuntiin sojottaen hankeen. Kaksi oppilasta huomaa tapahtuneen. He rientävät auttamaan ja lohduttamaan kaatunutta itkuhuutoraivokohtauksensa keskellä olevaa oppilasta.

  "Hei, sinun täytyy ensin rauhoittua. Sulje silmät, hengitä syvään. Mieti hyviä asioita, sä onnistut!"

Menen paikalle ja kuuntelen, kun oppilaat jatkavat kannustamista ja rohkaisua. Mutta ei auta. Sanon, teittepä hienosti. Jatkan tästä. Irrotan toisen suksen oppilaan jalasta, yritetään yhdellä. Onnistuu, vaikka loppu hiihtopäivä onkin hänelle edelleen kamala. Kun kaikki lähtee (tuntuu) menevän pieleen, sitä voi olla vaikea pysäyttää. Lopulta hiihtotunti päättyy - kaikki ovat jonossa kotiinlähtöä varten, myös hän, jolle tunti oli pettymysten pettymys.

Hiihtotunnilla kahden oppilaan erityinen toiminta on ajatuksia herättävä monestakin syystä.

Olimme harjoitelleet luokassa sosiaalisten taitojen oppituokiossa lohduttamisen taitoa. Teemme yleensä taidoista näytelmiä ja arvioimme, sekä harjoittelemme erilaisia viestinnän osa-alueita, kuten eleitä, ilmeitä, suullista ilmaisua ja niin edelleen. Viimeksi harjoittelimme taidoista syytökseen vastaamista.

 

Kuvateksti: Harjoittelemme sosiaalisia taitoja turvallisessa ympäristössä. Näin ollen niiden käyttäminen aidossa ja haastavassa tilanteessa on helpompaa ja sujuvampaa. Tässä menossa: itsensä esittely.

Lisäksi olemme harjoitelleet miten toimia voimakkaiden tunteiden kanssa menetelmään kuuluvan tunnetaitojen toimintamallin avulla. Sen avulla harjoittelemme vaiheittain mm. tunnistamaan, nimeämään, säätelemään ja ymmärtämään tunteita.


Pidän oppilaiden esimerkkiä innostavana. He toivat toiminnallaan esille sen, mikä lopulta on tärkeää ja mitä tulisi harjoittaa yhä kilpailuhenkisemmässä yhteiskunnassa. Myötätuntoa toisia kohtaan.

Vaikka mäkeen kaatunut oppilas ei onnistunutkaan säätelemään tunteita hallitulle tasolle, toiset olivat valmiita auttamaan. Kun limbisen järjestelmän tunnekaappaus ottaa vallan aivoissa, sitä on vaikea pysäyttää. Ymmärrän häntä.

Tunteiden käsittelytaidoilla on valtava merkitys lasten elämässä, puhumattakaan siitä, kuinka paljon ne näyttäytyvät myös aikuisten elämässä. Mitä paremmin voimme emotionaalisesti, sitä paremmin voivat työkykymme ja ihmissuhteemme osa-alueet.

 

Kuvateksti: Harjoittelemme tunnistamaan tunteiden kehollisia vastineita ja näin ollen parantamaan tunteiden toimintayllykkeiden hallintakykyä.

Uskon opettajana ja oppimisvalmentajana siihen, että mm. sosiaalisten taitojen ja tunteiden käsittelyn perusta tulisi aloittaa rakentamaan jo alakoulussa. On lopulta kaikkien etu, että lapset oppivat terveen suhteen tunteisiin ja ajatuksiinsa.

Tämä kuuluu myös kovaa vauhtia esiin tulevan positiivisen psykologian näkökulmaan.

 


---

On alkamassa päivän viimeinen tunti. Ulkoa sisälle välkehtii talviauringon kermanvalkea valo. Yksi oppilaista tulee rauhattomana luokkaan. Hän pelleilee ja saa muut nauramaan, ilo tarttuu. Ihan kiva. Nauru vapauttaa oksitosiineja ja lisää näin ollen yhteistä luottamusta ja turvan tunnetta. Hänet tuntien näen kuitenkin pelleilyn alla myös tavanomaista levottomuutta, rauhattomuutta ja keskittymiskyvyttömyyttä. Hänen itsenäiset itsesäätelytaidot tarvitsevat vielä harjoitusta, eikä kakkosluokkalaisen etuotsalohkojen (impulsiivisuutta, reaktiivisuutta ja tarkkaavaisuutta säätelevät osa-alueet) sovi muutenkaan olettavan olla vielä ilmiömäiset (vaikka vaihtelevuus on suurta itsesäätelyssä eri oppilailla).
  Siksi heitän opettajan hanskat tiskiin ja vetäisen valmentajan hupparin päälle. Nyt tarvitaan oppimaan oppimisen taitoja. Otan pöydältäni tablet -laitteen, jossa minulla on Luonnollinen Luokka - palvelu. Etsin sieltä rentoutumisharjoituksen (rentoutumisharjoitukset ovat myös suurilta osin keskittymisharjoituksia). Sanon oppilaalle, että hänen tulisi nyt kuunnella harjoitus luokkamme perällä olevassa rauhallisessa tilassa, jonka jälkeen hänen pitäisi tulla takaisin tunnille. Mielessäni on sanat (Tietoista oppimista voi tapahtua vain säädellyn stressin tilassa) [Sajaniemi 2015].

Oppilas meni työskentelytilaan, jossa hän kuunteli harjoitteen itsenäisesti. Hän tuli takaisin, heitti muutaman vitsin, mutta istahti sitten matematiikan tehtäviensä pariin. Siirryin 

opettamaan toista oppilasta, hän vei nyt suurimman osan huomiostani. Tunnin lopussa menin katsomaan tämän yleensä varsin "keskittymiskyvyttömän" oppilaan tehtäviä ja hämmästyin täysin. Kysyin häneltä kolme kertaa, onko hän kopioinut tehtävät joltakin toiselta. Kysymykseni oli spontaani, sillä alitajuntani sanoi selvästi minulle: "Miten on mahdollista, että hän on edennyt noin pitkälle ja laskenut noin vaikeita laskuja." Tarkistin muutamia tehtäviä häneltä. Oli huteja, mutta oli myös poikkeuksellisen paljon osumia.


Kysyin tunnin lopussa oppilaalta, mitä oli tapahtunut. Hän kertoi, että tietoisuustaitoharjoitus (rentoutumisharjoitus) oli auttanut keskittymään ja että yleensä hän hutiloi ja tekee hätäisesti tehtävät, nyt kävi toisin. Tämän sanoi siis oppilas, jonka keskittymiskyky on yleensä valitettavan tarkalleen kahden käden sormien verran sekuntteja ja sitten ympärille pälyilyä. Hänen vastauksensa ei tullut yllätyksenä, oletin ja tiesin harjoituksen parantavan keskittymiskykyä, mutta vasta nyt näin mitä keskittymiskyvyn (lyhytkin) harjoittaminen sai juuri hänen kohdallaan konkreettisesti aikaan.

Hän ei valehdellut. Näin osoittavat myös tutkimukset. Mm. kehon tuntemusten tietoinen havainnointi edistää yhteyksiä ja aktiivisuutta etuotsalohkoihin. Keskittymisharjoituksen aikana tunteiden ja ajatusten toimintayllykkeiden määrä ja intensiteetti vähenee. Keskittyminen paranee.

Olemme tutustuneet oppilaiden kanssa tietoisuutaitojen maailmaan jo vuosiluokan alusta. Harjoittelemme menetelmän malliin mukaisesti mm. havainnoinnin taitoa, huomiokyvyn hallintaa ja rentoutumista ja rauhoittumista. Olemme tutustuneet tietoisuustaitoihin aluksi varsin yksinkertaisin harjoituksin. Olemme opetelleet mm. aluksi laskeutumaan pelkästään hiljaisuuteen (ympäristön, mutta myös mielen). Sitten alkaneet havainnoimaan kehoa, pitämään huomiota hengityksessä, sekä harjoittelemaan myös mm. myötätuntoa ja kiitollisuutta.

Yleisesti tunne-, tietoisuus- ja sosiaalisten taitojen tulokset ovat kansainvälistenkin tutkimuksien mukaan mahtavia.Olen huomannut myös omassa luokassani seuraavia tuloksia:

-Impulsiivisuus ja reaktiivisuus vähenee -Rauhoittumiskyky paranee -Keskittymiskyky paranee -Sosiaalinen käyttäytyminen kehittyy -Motivaatio lisääntyy -Oppimiskyky paranee -Aggressiivinen käyttäytyminen vähenee -Tunnekuohujen hallinta paranee -Ryhmässä työskentely paranee -Hyvinvointi lisääntyy -Elämänhallinnan taidot edistyvät -Stressinsäätely edistyy -Mielenterveystaitojen perusosaaminen edistyy

"Olen oppinut keskittymään tehtävien teossa (ennen 3/10, nyt 9/10). Olen oppinut rentoutumaan vaikeissa tilanteissa (ennen 6/10, nyt 8/10). Olen oppinut rauhoittumaan (ennen 3/10, nyt 8/10)."   - Oppilas 2.lk

 

​Kuvateksti: Harjoittelemme hyödyntämään vahvuuksia ja miettimään millä tavalla ne näkyvät koulutyössä.


FOURCORE®  - oppimisvalmennus menetelmä perustuu oppimisen tila - käsitteeseen. Sillä tarkoitetaan oppilaan psykofyysissosiaalista tilaa, jossa oppimista tapahtuu parhaiten.

Pyrimme valmennuksen avulla virittäytymään tuohon tilaan, ylläpitämään sitä ja palautumaan oppimisesta. Oppiminen perustuu stressijärjestelmän aktivoitumiseen. Oppiminenkin on siis pohjimmiltaan stressinsäätelyä.

Oppimisen tila tarkoittaa yksinkertaisesti sitä kokemusta, jolloin oma vireystila, asenne, motivaatio, tunne-elämä, mielentila/-ala, sekä itseluottamus ovat tasapainossa.

Jokainen kadottaa joskus tuon tilan, opiskelemme oppimisvalmennuksen avulla sen löytämistä yhä uudelleen. Samalla harjoittelemme elinikäisiä elämänhallinnan taitoja. Elämänhallinnan tunne on yksi merkittävimmistä tunteista hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta. Se syntyy kun  ihmiselle kehittyy kokemuksellinen tietoisuus siitä, että hallitsee omat tunteet, kykenee säätelemään mieltään, sekä kykenee vaikuttamaan ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Tämän vuoksi sosiaalisten taitojen, kuten myös tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittelu on tärkeää.

Oppimisvalmennus tarkoittaa käytännössä sitä, että käytämme nykyaikaisia tutkittuja keinoja parantaaksemme oppimista. Opettajan työ ei katoa, opettaja saa vain uudenlaisen toimintavan tuekseen ja työkalut. Harjoittelemme ryhmässätyöskentelyä, kuuntelemme tietoisuustaitoharjoituksia, seuraamme omaa vireystilaa, hyödynnämme vahvuuksia, harjoittelemme asennetta ja motivaatiota, kehitämme tunnetaitoja, harjoittelemme sosiaalisia ongelmanratkaisutaitoja, käytämme mielikuvaharjoituksia, jne.
 

Kuvateksti:Harjoittelemme säätelemään ja tunnistamaan omaa optimaalista vireystilaa. (Onnistuakseen tehtäviin keskittymisessä, impulssien kontrolloimisessa, turhautumisen sietämisessä sekä tunnereaktioiden tasapainottamisessa lapsen vireystilan tulee olla sopivalla korkeudella. (Ayres 2008, 29; Kranowitz 2008, 62; Yack, Sutton & Aquilla, 2001,33.) )

Näitä kaikkia varten on kehitetty oma menetelmä, nimeltä FOURCORE® .

Se sisältää yksinkertaiset toimintamallit ja tavat, joilla taitoja voi opettaa ja perustuu selkeään myös monin tavoin mitattavissa olevaan malliin ( oppimisen tila ).

FOURCORE® :n tehokkuus perustuu lyhyesti kuvattuna sen kokonaisvaltaiseen ihmis- ja oppimiskäsitykseen.  Esimerkiksi tunteet (tunnetaidot) liittyvät olennaisesti mieleen ja kehoon (tietoisuustaidot), sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen (sosiaaliset taidot) ja sitä kautta myös ajattelun kehittymiseen (ajattelutaidot).

Oppilaiden keskittymiskykyä voi aidosti parantaa. Oppilaiden toimintaa haittaavaa impulsiivisuutta ja reaktiivisuutta vähentää. Oppilaiden ryhmässä työskentelystä tehdä sujuvampaa ja kaikkia oppilaita osallistavaa.

Oletko kiinnostunut oppimisvalmennuksesta? Oletko kyllästynyt painimaan samojen ongelmien parissa? Haluaisitko oikeasti toimivia käytännön ratkaisuja työhösi? Haluaisitko tulla viemään eteenpäin yhtä Suomen ja maailman ensimmäistä juuri alakouluun tarkoitettua kokonaisvaltaista oppimisvalmennusmenetelmää?

Tervetuloa joukkoon!

Tule tekemään Luonnollinen Koulu - hanketta! Tehdään yhdessä!

 - Joonas Miettinen (Opettaja ja FOURCORE® - oppimisvalmentaja)

___________________________________

Jos kiinnostuit, tilaa ihmeessä koulutus / ja tai tutustu palveluun:

www.luonnollinenluokka.com

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Julkaisut:
Please reload

Arkisto:
Please reload

Search By Tags
Seuraa:
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -