Tervetuloa lukemaan opettamiseen ja oppimisvalmennukseen liittyvää blogia!

September 28, 2017

 

Hei, lukija! Olet varmasti kiinnostunut oman työsi kehittämisestä? Ainakin haluat tehdä työstäsi mukavampaa ja palkitsevampaa? Luulen, että kautta maailman opettajat painivat samojen ongelmien kanssa. Tämän blogin avulla haluan tuoda teille esille uudenlaista pedagogiikkaa, jota toteutetaan käytännön tasolla rohkeasti ja vahvasti.

Opettajan on yhtälailla vastattava opetussuunnitelman perusteisiin, mutta myös oppilaan inhimillisyydestä esiin kumpuaviin kasvatuksellisiin tarpeisiin.

Tämän vuoksi olen kehittänyt opetusvuosieni aikana FOURCORE - oppimisvalmennusmenetelmän. Sen avulla on mahdollista tarjota oppilaille sosioemotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen tukea, niin tiedon kuin taidonkin muodossa. Näitä tarjotaan ajattelu-, tunne-, tietoisuus- ja sosiaalisten taitojen yhteisvaikutuksella. Siitä muodostuu nimi FOURCORE.

Taitojen oppimisella ja kognitiivisella, sekä sosioemotionaalisessa valmennuksella pyritään saamaan aikaan mm. seuraavia tuloksia:

-Impulsiivisuus ja reaktiivisuus vähenee

-Rauhoittumiskyky paranee

-Keskittymiskyky paranee

-Sosiaalinen käyttäytyminen kehittyy

-Motivaatio lisääntyy
-Oppimiskyky paranee

-Aggressiivinen käyttäytyminen vähenee
-Tunnekuohujen hallinta paranee
-Ryhmässä työskentely paranee
-Hyvinvointi lisääntyy
-Elämänhallinnan taidot edistyvät
-Stressinsäätely edistyy
-Mielenterveystaitojen perusosaaminen edistyy

Valmennuksella pyritään vastaamaan mm. seuraaviin ongelmiin ja haasteisiin:

Miten opettaa lapsille tunteiden käsittelyä? Miten opettaa lasta toimimaan voimakkaiden tunteiden kanssa? Miten opettaa lapselle rauhoittumisen, keskittymisen ja rentoutumisen keinoja? Miten edistää lapsen keskittymiskykyä? Miten tehdä ryhmätöistä sujuvia ja kaikki osallistavia?

Uudessa opetussuunnitelmassa esimerkiksi tunnetaidot ja sosiaaliset taidot mainitaan niiden eri ilmenemismuodoissa yli 5 oppiaineessa, sekä yli 4:ssä laaja-alaisen osaamisen alueessa. Puhumattakaan maininnat ihmis- ja oppimiskäsityksessä.

 

Kerron blogissa oivalluksista, työtavoista ja tietenkin opettajan arjesta.

Voit tilata minut koulullesi luennoimaan www.luonnollinenluokka.com kautta. Voit myös tilata webpalvelun samasta osoitteesta! Näin pääset toteuttamaan uudenlaista ja tehokasta pedagogiikkaa ja liittymään FOURCORE - käyttäjiin!

TERVETULOA MUKAAN!

 

 

 


- Joonas

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Julkaisut:
Please reload

Arkisto:
Please reload

Search By Tags
Seuraa:
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -