PÄIVITYKSET

 

LUONNOLLINEN LUOKKA

10.4.2019

Neuvottelun teoria lisätty sosiaalisiin taitoihin.

 

1.4.2019

Oppimisen tilan oppitunnit ja oppimisvalmennuksen filosofia lisätty

 

21.1.2019

Iso päivitys! Lisätty OPPIMISEN TILAN - teoriat osa-alueittain!

 

4.12.2018

Lisätty itsemyötätuntoharjoitus

 

17.10.2018

Lisätty "triggerit -lomake"  tunnetaidot osioon.

 

10.8.2018

Lisätty oppimisvalmennustyökalu (itsearvostus, itseluottamus).

 

6.8.2018

Oppimisen tila - lomakkeen päivittäminen (lisätty itsetuntemus, itseluottamus, itsearvostus ja itsehillintä)

31.5.2018

Uusi KIDS - tunti (Tunteiden hallitseminen)

 

17.4.2018

Uusi KIDS - tunti (Mielen malttaminen)

 

6.4.2018

Oppimisen tilan arviointiosuus ja pisteytys päivitetty. Uusi työkalu oppimisvalmennukseen (motivaatio).

 

23.2.2018

Uudet KIDS - oppitunnit tekevät tuloaan!

 

19.3.2018

Oppimisen tilan arviontityökalu lisätty.

 

15.2.2018

Uusia oppimisvalmennus -harjoituksia ja lomakkeita (VIREYSTILA ja ASENNE)

13.2.2018

Päivitetty FC - ohjelmaa. Päivitetty sosiokognitiivisten taitojen lomaketta. Lisätty uusi sosiaalinen taito: Syytökseen vastaaminen.

 

7.2.2018

Lisätty tietoisuustaitoihin aloittelevien harjoitusohjelmisto!

 

16.1.2018

Lisätty uusia luentoja, päivitetty sosiaalisia taitoja, sekä opetusohjelmaa.

 

9.1.2018

UUDEN FOURCORE - ELÄMÄNHALLINNAN JA OPPIMISEN YDINTAITOJEN OPETUSOHJELMAN JULKAISU! Käy tutustumassa FOURCORE - valikossa.

 

5.1.2018

Tutkimustekstejä päivitetty. Tietoisuustaitosivua jäsennelty.

 

18.12.2017

Uusia interventio- ja ohjauslomakkeita tunnetaitoihin.
Arviointilomakkeet päivitetty uusiksi.

 

12.12.2017

Uudistetut interventio- ja ohjauslomakkeet tekevät tuloaan! Niitä lisätään sivustolle hiljalleen.  TUTUSTU!

11.11.2017

Luentodiat päivitetty (perusluento)


10.10.2017

Tunnetaidot: Oppilaan tunnemittari käytettäväksi koulupäivän ajaksi.

24.11.2017

Oppitunteja päivitetty: Tunteiden ymmärtäminen 1 ja tunteiden hallitseminen 1.

21.11.2017

-Tietoisuustaitoharjoitus: Mielikuvatarina + myötätuntoharjoitus.

30.10.2017

-Tietoisuustaitoharjoitus; havainnoinnin taito - säätila ja keskittymiskykyharjoitus lisätty.

27.10.2017

-Lisätty sosiaalisiin taitoihin; sosiaalisen ongelmanratkaisun taidot

-Päivitetty aggressiivisen käyttäytymisen lomaketta

 

26.10. 2017
 

-Aggressiivisen käyttäytymisen muuntaminen -lomake
>sisältö päivitetty

-Tunteiden hallinta
>interventiolomake lisätty: tekojen seurausten arviointi


 

(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -