Tavoite?

Hankkeen laajempana tavoitteena on edistää yhteiskunnallista hyvinvointia, sekä tuottavuutta.

LUONNOLLINEN KOULU - HANKE

                    JOHDANTO

 

ONGELMA

Yhteiskunta

Syrjäytyminen

Opiskelu

Työelämä

Muut

WHO:n tutkimus:

"Jokainen mielenterveydenhoitoon sijoitettu euro tuottaa 4 euroa lisää."

Mitä teemme asialle?
MUUTOS

Onko tämä oikeasti mahdollista?

Väitöstutkimuksen mukaan lasten ja nuorten palveluista 1990-luvun lamassa eniten leikanneet kunnat saivat 2000-luvulla suurimmat laskut vaikeahoitoisten nuorten psykiatrisesta hoidosta.
 

Yhdestä vaikeahoitoisesta nuoresta saattoi tulla kunnalle yli miljoonan euron lasku.

Keskimääräinen hoitomeno oli noin puoli miljoonaa euroa.

Vaasa säästi reilussa kymmenessä kuukaudessa puoli miljoonaa euroa, kun vanhuspalveluissa otettiin käyttöön erikseen ostettu vastuulääkäri ja parannettiin ympärivuorokautista lääkärin saatavuutta.

 

Mahdollistaa muutoksen Luonnollinen Koulu - hankkeen kautta.

Tavoite?

Toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden oppimisen taitoja ja kykyä, sekä myötätuntoista ja yhteistoiminnallista käyttäytymistä.

Tavoitteena on tukea opetussuunnitelman siirtymistä käytäntöön.

ONGELMA

Koulu

Yhteistoiminnallisuus ei toimi

Koulussa ei ole myötätuntoinen oppimiskulttuuri.

Opettajat ja oppilaat väsyvät työssä.

Muut

Myötätunto

Miten muutos toteutetaan käytännössä?

OLEMME JO MATKALLA

KOGNITIIVINEN JA SOSIOEMOTIONAALINEN VALMENNUS
 

malli toteutettu jo yleisopetuksen ryhmässä
[Joensuu]

OPETUSPELIT

DIGIMATERIAALIT

SOVELLUKSET

TUTKIMUS

LUENNOT

KOULUTUS

(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -