Rauhoittumisen tila

Sosiaalisen työskentelyn tila

Kognitiivisen työskentelyn tila

Toiminnallisen työskentelyn tila

Toimintaympäristö

Luonnollisessa Luokassa toimintaympäristö pyritään järjestämään jo käytössä olevilla tai uusilla pedagogisilla ratkaisuilla, välineillä ja elementeillä neljän ydintaidon oppimista tukevaksi ympäristöksi.

Kognitiivisen työskentelyn tilalla (ajattelutaidot) pyritään rajaamaan selkeästi tilaa puhtaasti ajattelutyölle. Liian avoin, rauhaton ympäristö voi häiritä kognitiivista työskentelyä. Perinteisessä luokkahuoneessa kognitiivisen työskentelyn tilaa voi lähteä tukemaan valaistukselle, sermeillä ja tietenkin tukemalla rauhallista toimintakulttuuria.

 

Toiminnallisen työskentelyn tilassa (tunnetaidot) tuetaan kehollista oppimista. Erilaisten taukojumppien, venyttelytuokioiden pitäminen esimerkiksi puolapuilla on esimerkki toiminnallisesta tilasta osana oppimisympäristöä. Kyseessä voi olla myös esimerkiksi askartelunurkka.

Rauhoittavan toiminnan tila (tietoisuustaidot) on erityisesti tietoisuustaitojen harjoittelua varten, sekä luonnollinen paikka pysähtymiselle, keskittymiselle ja rentoutumiselle.

Sosiaalisen työskentelyn tila (sosiaaliset taidot) on pohjana yhteistoiminnallisuudelle. Nopeasti ryhmiin järjestettävät pulpetit tai ryhmätyöskentelyä varten varatut isommat pöydät ovat oiva esimerkki sosiaalisen työskentelyn ulottuvuudesta.

 

(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -