Luonnollinen Luokka on pedagoginen ratkaisu, jossa käytetään FOURCORE® -oppimisvalmennusmallia.

 

> Luennolla saat FOURCORE® -oppimisvalmennusmallin perusteet käyttöösi.

> Luennon aikana saat tietotaidon tunne-, tietoisuus- ja sosiaalisten taitojen opettamisesta ja hyödyntämisestä osana oppimista.

> Miten opettaa lapsille tunteiden hallintaa ja käsittelyä? Miten opettaa lapsia rauhoittumaan ja keskittymään itsenäisesti? Miten tehdä ryhmätöistä sujuvia ja kaikki oppilaat osallistavia? Miten edistää lapsen hyvinvointia, oppimiskykyä ja motivaatiota?

FOURCORE® perustuu kansainvälisesti tutkittujen taitojen pohjalta sovelletusti kehitettyihin opetus- ja oppimismalleihin.

Ajattelutaidot - Ominaisuuksien vertailu / Suhteiden vertailu / Ajattelun tasot
Tunnetaidot - Kognitiiviset tunteiden käsitttelystrategiat / Toiminnalliset tunteiden käsittelystrategiat
Tietoisuustaidot - Havainnointi / Huomiokyvynhallinta / Tietoinen läsnäolo / Rentoutuminen, rauhoittuminen
Sosiaaliset taidot - Sosiaaliset toimintataidot (sis. ryhmätyötaidot) / Sosiaaliset ongelmanratkaisutaidot / Sosiokognitiiviset taidot

KESTO 3H (3x60min) tai KOKOPÄIVÄN KOULUTUS 6H (6x45min)

Sopii erinomaisesti mm. vesokoulutukseksi!

Tilaa FOURCORE® - PERUSLUENTO

"Oppilaiden kognitiivinen ja sosioemotionaalinen valmennus."

Tilatessasi luennon olemme vielä yhteydessä varmistaaksemme ajankohdan ja paikan sopivuuden.

Oman toiminnan ohjaus

Myötätunto

Itsesäätely

Luennoitsija: Joonas Miettinen (KM)

Joonas Miettinen on Joensuussa työskentelevä elämänkatsomustiedon aineenopettaja, sekä luokanopettaja. Hän on kehittänyt FOURCORE® - oppimisvalmennusmallin ja käyttänyt sitä omassa opetuksessaan onnistuneesti jo usean vuoden ajan.

Kiinnostaisiko muu yksittäinen luento? Kysy rohkeasti!

Luennolle osallistuessasi sinulla on mahdollista liittyä FOURCORE - käyttäjäjärjestelmään. Käyttäjät raportoivat LUONNOLLINEN LUOKKA -palveluun menetelmän käytöstä ohjeiden mukaisesti ja saavat statuksen, jonka avulla he voivat virallisesti jakaa tietotaitoa toisille opettajille.

(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -